dimarts, 20 de setembre del 2005

Unescocat- Departament d' Interior- Huma Jamshed
"Unescocat posa en marxa, en col·laboració amb el Departament d'Interior, un grup de treball per a la
creació d'un programa específic de formació per als policies que actuen com a interlocutors amb la
comunitat a Catalunya.Aquest grup de treball es reuneix als locals d'Unescocat els dies 20 de setembre, 26 de setembre i 5 d'octubre, coordinat per Sílvia Cedó i Saloua Gharbí. Els membres d'aquest grup de treballsón: Huma Jamshed (Presidenta i fundadora d' A.C.E.S.O.P.) i Afzaal Ahmed, en representació del col·lectiu pakistanès"

http://www.unescocat.org/fitxer/51/memocat2005.pdf