dimecres, 31 de desembre del 2008

La comunidad pakistaní en España

Publicaciones CIDOB / Artículos / Anuario Asia-Pacífico2007
 
 
Joaquín Beltrán Antolín; Amelia Sáiz López
La comunidad pakistaní, que lamentablemente ha alcanzado notoriedad por la vinculación de algunos de sus miembros con el terrorismo islámico, cuenta con una historia en España de tres décadas. Desde la década de 1970 los pakistaníes han conformado el paisaje humano y laboral español en varias (...)
31/12/2008 
 

diumenge, 14 de desembre del 2008

Dia Internacional del Migrant, Barcelona


Posted by Picasa


Posted by Picasa
A.C.E.S.O.P. com Entitat del Consell Municipal d’Immigració va co-organitzar la Festa del Dia del Migrant amb l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats d'immigrants.


 

divendres, 12 de desembre del 2008

Esport multicultural

Recerca
Llibre: Esport multicultural
Un treball de fotoperiodisme i d’investigació social de Kim Manresa i Chris Kennet

Edita: Ajuntament de Barcelona i Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona
Aquest llibre és fruit d’un treball acadèmic i fotoperiodístic, en col·laboració amb les administracions que formen part del Centre d’Estudis Olímpics –Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona–, que combina la documentació, la recerca social i la fotografia per oferir-nos una visió “nova” de l’esport a la nostra societat. Els continguts del llibre, que formen part de l’exposició “Immigració: una nova mirada cultural a l’esport”, posa al descobert una dimensió més aviat oculta de la nostra realitat esportiva i social, ben diferent de l’esport espectacle o de la pràctica esportiva dels segments més benestants de la nostra societat.

El llibre posa en relleu els aspectes socials i convivencials de l’esport, en la seva dimensió més popular, a través de les pràctiques esportives de les comunitats d’immigrants de Catalunya. Els lectors descobriran uns esports, uns espais urbans, uns personatges que apareixen molt rarament als mitjans de comunicació. Però, sobretot, trobaran testimonis de la riquesa del teixit social, de les expressions d’identitat, del desplegament d’intercanvis simbòlics (rituals, celebracions) que les comunitats d’immigrants organitzen a l’entorn de l’esport.

Aquesta nova mirada cultural a l’esport és una mirada a la participació, a la inclusió, a la igualtat, al dret a la identitat. L’esport es manifesta com una institució cultural central en les dinàmiques d’integració i de convivència de les comunitats d’immigrants, que necessiten crear activitats i espais propis en un entorn urbà més aviat hostil.

Aquesta és una exposició sobre immigració i, també, una exposició sobre esport que aporta llum a les polítiques públiques de tots dos sectors. Des del punt de vista de les polítiques d’immigració ens farà copsar la importància dels factors culturals i simbòlics, en harmonia amb els factors més econòmics i socials. Des del punt de vista de les polítiques esportives ens farà adonar de la importància cultural i social de l’esport, de la necessitat d’entendre’l i gestionar-lo en totes les seves dimensions, com un instrument fonamental per harmonitzar dos factors centrals de la nostra societat: la identitat i la convivència.

Com a director del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona em plau expressar el nostre agraïment a les institucions que ens han donat suport i a tot l’equip que hi ha participat, especialment a Chris Kennett per la seva idea i la seva tasca d’investigador i a Kim Manresa per haver volgut compartir amb nosaltres la seva excepcional i humanista mirada de fotògraf.


Miquel de Moragas
Catedràtic de Comunicació
Director del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB
IMMIGRACIÓ, ESTRUCTURA DE LA LLAR I DEMANDA D’HABITATGE A CATALUNYA Jordi BAYONA Resum.- Immigració, estructura de la llar i demanda d’habitatge a Catalunya
El creixement de la immigració internacional a Catalunya dels darrers anys ha comportat un impacte en múltiples fenòmens demogràfics i econòmics, entre els quals el que centra aquest article, com és la demanda d’habitatge. En aquest sentit, en aquest article s’analitzen les condicions residencials de la població estrangera a Catalunya, especialment en dos aspectes: les característiques del seu habitatge i les formes de convivència a la llar. Els resultats obtinguts, a partir del Cens de 2001, permeten realitzar hipòtesis sobre l’impacte en la demanda d’habitatge dels estrangers per l’any 2005.

Paraules clau.- Immigració internacional, població de nacionalitat estrangera, estructura de la llar, habitatge. 

(Inclou col.lectiu pakistanès).