dilluns, 1 d’octubre de 2007

“Las calles de Barcelona, las casas de Paquistán”. Transnacionalismo y generación posmigratoria. Mònica Tolsanas Pagès
REVISTA CIDOB d'AFERS
INTERNACIONALS 78.
Migración, transnacionalismo y
empresariado asiático en España.
“Las calles de Barcelona, las casas de Paquistán”. Transnacionalismo
y generación posmigratoria.
Mònica Tolsanas Pagès

www.cidob.org/es/content/download/6244/62775/file/tolsanas_78.pdf

Mònica Tolsanas, 2008

'Las calles de Barcelona, las casas de Pakistan'. Gramàtiques de l'experiència, narratives de la identitat: la construcció del subjecte en un espai urbà transnacional

Alguns discursos sobre la incorporació dels immigrants a la Barcelona contemporània donen per suposat que els immigrants, a mesura que s'incorporin a la ciutat, aniran abandonant les connexions que mantenen amb els indrets dels quals provenen. La perspectiva transnacional ha permès veure que nombrosos col·lectius d'immigrants s'incorporen a les societats de la qual passen a formar part sense trencar els vincles amb les societats de les quals provenen. Més encara, continuen participant de la vida social d'ambdós contextos. L'estudi analitza la construcció de l'espai transnacional de la comunitat pakistanesa.
Fundació Jaume Bofill


http://www.migracat.cat/document/de48d86f70a1570.pdf