dimarts, 20 d’abril de 2010

La CCC signa dos convenis de col·laboració amb dues entitats de dones pakistaneses i xineses


La CCC signa dos convenis de col·laboració amb dues entitats de dones pakistaneses i xineses


El president de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Pere Llorens; la presidenta de l’Associació Cultural, Educativa i Social-Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), Huma Jamshed, i la presidenta de l’Associació General de Dones Empresàries Xineses i Espanyoles, Shang Mei Wang, van signar dimarts, 20 d’abril, a la seu de la CCC un conveni de col·laboració, en el marc del programa de la CCC “El comerç t’acull”, per dur a terme actuacions d’assessorament laboral i professional per a empresàries i treballadores en els sectors del comerç, dels serveis i del turisme. Amb aquest conveni, tant la CCC com les dues associacions integrades exclusivament per dones d’origen pakistanès i xinès comparteixen la voluntat i la necessitat de  promoure la bona imatge del comerç a Catalunya, l’ús social i comercial del català com a llengua pròpia i oficial, i de contribuir a l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. A més, les parts signants d’aquest conveni estan interessades en la formació lingüística i comercial de les treballadores nouvingudes a Catalunya per tal de facilitar-los la inserció laboral i la integració a la xarxa associativa catalana amb l’objectiu de millorar les condicions de les professions i gaudir dels avantatges de treballar conjuntament.